Thursday January 18th, 2024

Juru Buku #25 – Mengingat Warisan yang Dipagari Talang yang Dijaga Mamak

Juru.Buku #25 : Mengingat Warisan yang Dipagari Talang yang Dijaga Mamak Buku ini ditulis langsung oleh generasi mutakhir Talang Mamak, di mana dengan pendampingan yang tepat, empati yang membangkitkan rasa percaya diri, yang diiringi dengan semangat belajar yang kuat, kerendahan hati untuk menerima pengetahuan, membuat potensi yang selama ini tersembunyi […]